Studio

ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องการออกกำลังกายในฟิตเนสแล้ว นอกจากเครื่องวิ่ง ฟรีเวทแล้วยังมีอีกส่วนที่ได้รับความสนใจคือเรื่องคลาสออกกำลังกายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น Sixpack, yoga, zaza, Boxing T25, circuit, Fitball step คือการออกกำลังกายใช้ออกซิเจน และไขมันเป็นหลักด้วยการออกการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องด้วยใช้อัตราการเต้นของหัวใจและเวลาเป็นตัวกำหนดด้วยคำที่ว่า “เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง” มีการเผาผลาญแน่นอนและด้วยส่วนมากคลาสจะเป็นการออกกำลังกายแบบกลุ่มทำเหมือนกันด้วยใช้เสียงเพลงเป็นตัวให้จังหวะและมีครูนำในการออกำลังกายในคลาสนั้นในแต่ละวันนั้น คลาสเราจะหมุ่นเวียนสลับกันไป